Ομάδα Προσωπικής Ανάπτυξης

Η ομάδα προσωπικής ανάπτυξης έχει ως στόχο, μέσω της αλληλεπίδρασης με τα μέλη της ομάδας,  ο θεραπευόμενος να μάθει και να κατανοήσει τον τρόπο που σχετίζεται με τους άλλους, να ανακαλύψει μοτίβα της συμπεριφοράς του που τον παρεμποδίζουν στην προσωπική του εξέλιξη, και να διερευνήσει βιωματικά τους ρόλους που υιοθετεί στη ζωή του.
Μέσα από μια τέτοια ομάδα μπορεί κανείς να ανακαλύψει κρυμμένες ανάγκες, να εξελιχθεί, να βελτιώσει τη σχέση του με τον εαυτό του και την ποιότητα της ζωής του. Φιλοδοξία της ομάδας είναι το άτομο να αποκτήσει μια πιο δομημένη εικόνα για τον εαυτό του, επαναπροσδιορίζοντας την ταυτότητά του, ενισχύοντας το αυτοσυναίσθημα και την αυταξία του, αποκτώντας έτσι μια αυξημένη επίγνωση εαυτού.

Οι συμμετέχοντες δεσμεύονται με συνέπεια στην παρουσία τους στην ομάδα, καθώς οι ομάδες αυτές είναι σχετικά κλειστές και δεν συνηθίζουν να αλλάζουν τη σύστασή τους μέχρι την ολοκλήρωσή τους. Το κλίμα της ομάδας χαρακτηρίζεται από ασφάλεια,εχεμύθεια, ενσυναίσθηση και κατανόηση και το κάθε μέλος προσεγγίζεται με σεβασμό και θετική προαίρεση.

Οι ομάδες προσωπικής ανάπτυξης συναντιούνται κάθε βδομάδα και διαρκούν 1,5 ώρα.