Ατομική ψυχοθεραπεία

Η ατομική ψυχοθεραπεία απευθύνεται σε όλους εσάς που θέλετε να ξεκινήσετε το προσωπικό σας ταξίδι στην αυτοβελτίωση και την αυτογνωσία. Στοχεύει στη συνειδητοποίηση των παραμέτρων που μας κάνουν λιγότερο λειτουργικούς σε καταστάσεις ή σχέσεις, μέσω της διερεύνησης του εαυτού μας και ό,τι συνδέεται με αυτόν. Προτεραιότητα δίνεται στη μείωση και διαχείριση των δυσάρεστων συμπτωμάτων και ακολουθούν στόχοι που αφορούν στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων, την αναζήτηση προσωπικού νοήματος και την αυτογνωσία. Είναι μια διαδικασία που χρειάζεται χρόνο και ανάληψη προσωπικής ευθύνης εκ μέρους του θεραπευόμενου, καθώς η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από τη δέσμευση του ατόμου στη θεραπεία και την ετοιμότητά του να υποδεχθεί την αλλαγή.

Η φιλοσοφιά του Self Discovery για την ατομική ψυχοθεραπεία είναι πως το ταξίδι καθενός από εμάς στην προσωπική εξέλιξη είναι μοναδικό και πως ιδιαίτερη σημασία για την πορεία της θεραπείας έχει η θεραπευτική σχέση. Η θεραπευτική σχέση είναι μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας, που χαρακτηρίζεται από ειλικρίνεια, εχεμύθεια και σεβασμό. Ο θεραπευόμενος  αντιμετωπίζεται με ενσυναίσθηση, αποδοχή και κατανόηση, προωθώντας μ’ αυτόν τον τρόπο την ανάπτυξη των βέλτιστων στοιχείων του ατόμου. Μέσα από τη θεραπευτική σχέση θα μπορέσει το άτομο να δώσει χώρο στις ανάγκες του, έτσι ώστε αυτές να εκφραστούν και να ικανοποιηθούν. Σταδιακά ο θεραπευόμενος μαθαίνει να έχει εμπιστοσύνη στον εαυτό του και τα θέλω του, εγκαταλείπει τα δυσλειτουργικά μοτίβα που τον περιορίζουν και ενθαρρύνεται να χαράξει το δικό του προσωπικό δρόμο προς την αυτογνωσία και την ελεύθερη έκφραση.

Οι ατομικές συνεδρίες ενηλίκών και εφήβων πραγματοποιούνται σε εβδομαδιαία βάση και διαρκούν 50 λεπτά.