Συμβουλευτική Γονέων

Η αναγκαιότητα για συμβουλευτική γονέων σε ζητήματα διαπαιδαγώγησης στις μέρες μας δείχνει να αυξάνεται συνεχώς. Η ανατροφή ενός παιδιού στη σύγχρονη κοινωνία φαίνεται να μην είναι εύκολη υπόθεση, καθώς οι ρυθμοί της ζωής και των σημερινών απαιτήσεων μάλλον δυσχεραίνουν αυτό το ήδη δύσκολο έργο. Το Self Discovery στις συνεδρίες Συμβουλευτικής Γονέων, βοηθάει τους γονείς στο να αναγνωρίσουν τις δυσκολίες του παιδιού τους και να επιλέξουν τον κατάλληλη καθε φορά τρόπο διαχείρισης. Φιλοσοφία του χώρου είναι πως κάθε παιδί είναι ξεχωριστό, με ιδιαίτερο χαρακτήρα και ανάγκες, επομένως η κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά, έχοντας ως κοινό γνώμονα τεκμηριωμένες ψυχολογικές θεωρίες και πρωτίστως την αγάπη και το σεβασμό στο παιδί.

Οι συνεδριές Συμβουλευτικής γονέων χαρακτηρίζονται από εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.

Πραγματοποιούνται με συχνότητα 1 ή 2 φορές το μήνα και διαρκούν 50 λεπτά.

Τα συχνότερα ζητήματα που αναφέρονται στη Συμβουλευτική Γονέων είναι:

  • διαχείριση συμπεριφοράς και ανυπακοή
  • επιθετικότητα
  • αδελφική ζήλια
  • χαμηλή αυτοεκτίμηση και έλλειψη διεκδικητικής συμπεριφοράς
  • εφηβεία
  • σεξουαλικότητα
  • σχολική άρνηση
  • τρόπος επικοινωνίας και συγκρούσεις στην οικογένεια
  • ζητήματα διατροφής

Στο χώρο πραγματοποιούνται και Ομάδες Γονέων με στόχο την εκπαίδευση γονέων σε δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν καθημερινά στη διαπαιδαγώγηση. Οι συμμετέχοντες μέσω των συναντήσεων αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και στηρίζονται στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.

Επικοινωνείστε με το Self Discovery για περισσότερες πληροφορίες.