Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Όπως και στην ατομική ψυχοθεραπεία, έτσι και στην ομαδική, στόχος είναι η τροποποίηση δυσλειτουργικών συμπεριφορών που προκαλούν δυσφορικά συναισθήματα στο άτομο και παρεμποδίζουν την επίτευξη των προσωπικών του στόχων. Οι ομάδες αποτελούνται από μικρό αριθμό ατόμων και χαρακτηρίζονται από “ομοιογένεια”, αναφορικά με τα ζητήματα αντιμετώπισης. Έχουν συγκεκριμένη διάρκεια, μιας και στοχεύουν στην αντιμετώπιση συγκεκριμένης δυσκολίας, όπως κατάθλιψη, κρίση πανικού, πένθος.

Οι συναντήσεις είναι εβδομάδιαίες και έχουν διάρκεια 1,5 ώρα.

Στο χώρο πραγματοποιούνται και Ομάδες Γονέων με στόχο την εκπαίδευση γονέων σε δεξιότητες αποτελεσματικής διαχείρισης των προκλήσεων που προκύπτουν καθημερινά στη διαπαιδαγώγηση. Οι συμμετέχοντες μέσω των συναντήσεων αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και στηρίζονται στην ενίσχυση του γονεϊκού ρόλου.

Επικοινωνείστε με το Self Discovery για περισσότερες πληροφορίες.