Θεραπεία Οικογένειας

Στην οικογενειακή θεραπεία επίκεντρο είναι η οικογένεια ως κοινωνική ομάδα με δική της σύνθεση, δομή και κανόνες. Βασική αρχή αποτελεί πως ό,τι κάνει ένα μέλος έχει επίδραση στη συνολική λειτουργία της οικογένειας. Επομένως, η έμφαση μετατοπίζεται από το ίδιο το άτομο και επικεντρώνεται στο διαπροσωπικό κομμάτι της οικογένειας, πώς δηλαδή έχουν μάθει τα μέλη της να αλληλεπιδρούν. Όλα τα μέλη είναι συνυπεύθυνα στην διαιώνιση των προβλημάτων του ενός. Στόχος είναι να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίον τα άτομα επικοινωνούν και σχετίζονται μεταξύ τους αλλά και να συνειδητοποιήσουν τα δυσλειτουργικά μοτίβα που επαναλαμβάνονται και συντηρούν τις συγκρούσεις ή την ψυχοπαθολογία στην οικογένεια. Η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μέλη λειτουργούν, συνδέονται και θέτουν όρια, είναι το κλειδί για την προσωπική εξέλιξη και οικογενειακή γαλήνη.

Οι συνεδρίες πραγματοποιούνται με συχνότητα 1 με 2 συνεδρίες το μήνα και έχουν διάρκεια 1,5 ώρας. Απαραίτητη είναι η συμμετοχή όλων των μελών της οικογένειας.