Θεραπεία Ζεύγους

Στο πλαίσιο της Θεραπείας Ζεύγους τίθεται στο επίκεντρο ο τρόπος επαφής και αλληλεπίδρασης μεταξύ των συντρόφων. Οι σύντροφοι καλούνται μέσω διερεύνησης να φτάσουν σε  συνειδητοποιήσεις σχετικά με τον τρόπο που προσεγγίζει ο ένας τον άλλον, και από ποιές αρχές και αξίες διέπεται η σχέση τους. Είναι θεμελιώδες για τη δημιουργία, τη διατήρηση και την εξέλιξη μιας σχέσης να επιτυγχάνουν οι δύο σύντροφοι να επικοινωνούν, να συνεννοούνται και να συνεργάζονται, ώστε να μπορούν να κινούνται και να ισορροπούν κατάλληλα ανάμεσα στη δέσμευση και την ελευθερία, τη μοναξιά και τη συντροφικότητα, τη χαρά και τη λύπη, την ικανοποίηση και τη ματαίωση. Ο θεραπευτής οφείλει να βοηθήσει το κάθε μέλος να ακουστεί, κρατώντας μια ουδέτερη στάση και στις δύο πλευρές. Δεν είναι ένα τρίτο πρόσωπο που θα πάρει το μέρος κάποιου, αλλά ένας αντικειμενικός παρατηρητής που θα δώσει μια διαφορετική οπτική. Η θεραπεία δίνει τα εργαλεία στο ζευγάρι για να επικοινωνήσει καλύτερα, να διαπραγματευτεί τις διαφορές του ή, ακόμα και να συγκρούεται με έναν πιο λειτουργικό τρόπο. Μια θεραπευτική παρέμβαση μπορεί να βάλει τις βάσεις για μια λειτουργική συντροφική σχέση ή και για την κοινή συνειδητοποίηση ότι θα ήταν καλύτερο τα δύο άτομα ν’ ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους.

Μια συνεδρία Θεραπείας Ζεύγους διαρκεί 50 λεπτά και συνήθως πραγματοποιείται ανά 2 εβδομάδες, εκτός αν το ζευγάρι κρίνει πως υπάρχει ανάγκη για μεγαλύτερη συχνότητα.